Caravanproject

Elk jaar gaan we op vakantie. Als je het financieel slecht hebt getroffen, moet je om je gezin dagelijks te eten te geven, je soms aanmelden bij de Voedselbank. Als je bent geaccepteerd als cliënt, mag je elke donderdag een voedselpakket op komen halen. Op vakantie gaan is er meestal niet bij. De Commissie Diaconie van de Raad van Kerken probeert daar iets aan te doen. Ook dit jaar spannen we ons daartoe in. Inmiddels hebben we nog ca. € 2.500,-- waarmee we hopelijk 3 gezinnen nog blij kunnen maken met een vakantie.

Dan blijven er nog 12 gezinnen met een onvervulde wens over. Als alle leden van de kerken in Woerden slechts € 5,-- overmaken op rekening van P.C.I. Woerden kunnen wij dit jaar ook de resterende gezinnen op vakantie laten gaan. Stort dus voor u met vakantie gaat nog even die € 5,-- op P.C.I. Woerden NL10RABO0158396219 o.v.v. caravanproject 2018. Dit bericht hebben wij aan alle diaconieën van de Raad van Kerken toegestuurd. Dank u voor uw meedoen, want Diaconie doen we met de hele geloofsgemeenschap.

Stand van zaken 18 mei 2018:

Beschikbaar bedrag: € 14.000,--
Geplaatst: 32 gezinnen
Aangemelde gezinnen: 50
Nog te plaatsen: 15 gezinnen

Namens de Commissie Diaconie Raad van Kerken Woerden, Jan Driessen