Pastorale zorg wordt voor het grootste deel gegeven door de predikant, de leden van de pastorale werkgroep en de ouderlingen. Sommigen stappen rechtstreeks op de predikant of ouderling af met de vraag om een gesprek, bij anderen komt dat via-via binnen, bijvoorbeeld na de kerkdienst of in een persoonlijk gesprek. Pastorale zorg is te beschouwen als een kerntaak binnen de gemeente.

Het pastoraat kan gerelateerd worden aan sleutelmomenten (geboorte, doop, trouwen), maar er kan ook sprake zijn van urgentiepastoraat (ziekte, overlijden, echtscheiding, relatieproblematiek). Het is niet wenselijk en praktisch ook niet mogelijk dat het pastoraat in zijn geheel door de predikant gedragen wordt. 

De pastorale werkgroep bestaat momenteel uit de volgende zes leden: Maarten van Ansenwoude, Conny Brommet, Ank van Rijswijk, Elly van der Zwan Peter Slob en Henk Burggraaff. Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met een van de werkgroepleden of met een van de kerkenraadsleden.