De Evangelisch-Lutherse gemeente van Woerden is de oudste Lutherse Gemeente van Nederland. In 2014 bestond onze gemeente  450 jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben wij in het najaar van 2014  verschillende activiteiten georganiseerd voor de Woerdense bevolking en andere belangstellenden.

De Lutherse Gemeente Woerden is een kleine gemeente, met een lutherse traditie maar een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie, diaconie en muziek, en waar weinig ruimte zit `tussen bidden' en 'werken'. Deze karakteristieken komen onder meer terug in de vieringen, de (diaconale) projecten en het gemeenteblad.

In ons doen en laten binnen de gemeente komen een viertal elementen terug:

  • Een open gemeente: de kerk als herberg
  • Een open kerkgebouw: de kerk als bezinningsplek
  • Zichtbaarheid in de samenleving
  • Liturgie en muziek

Om een indruk te geven van de activiteiten waarmee we de de lutherse identiteit onder de aandacht hebben gebracht, er was keuze uit veel evenementen, zoals een historische speurtocht door de binnenstad van Woerden, een toneelvoorstelling, een aantal lezingen door onder anderen Nico ter Linden, een orgelestafette en het planten van een appelboom op Hervormingsdag.

Ook in 2015 blijven wij volop aandacht besteden aan de Lutherse traditie, u vindt hierover informatie op onze website!