Oude liturgieën

Voor hen die nog een keer een opgenomen dienst willen beluisteren is er tevens de mogelijkheid om de betreffende liturgie erbij te zoeken. Op de website kunt u deze liturgie vinden onder het kopje “diensten” en vervolgens selecteert u Liturgieën. Onder de knop "Liturgie" op de homepage wordt alleen de actuele liturgie weergegeven.

Kerstwandeltheater, wandel mee en beleef het kerstverhaal!

Op vrijdag 22 december komt in de binnenstad van Woerden het kerstverhaal tot leven. Op verschillende plaatsen in het centrum wordt een deel van het kerstevangelie nagespeeld. Een mooie mogelijkheid om samen met je buren, familie, klasgenoten en vrienden het kerstverhaal te beleven. Kinderen mogen een lampion meenemen. Er kan tussen 18.00 en 20.00 uur gestart worden in de Opstandingskerk (Wilhelminaweg 8). Om de 5 minuten vertrekt een nieuwe groep aan de wandeling die ongeveer één uur duurt. Het eindpunt is de Bonaventurakerk in de Rijnstraat, waar een levende kerststal staat en waar ook gelegenheid is om na afloop nog wat te drinken.

Lauden (morgengebed) en Adventsmaaltijd

Op zondagmorgen 24 december is een kort morgengebed (een Lauden) in onze kerk. Na afloop willen we met elkaar de maaltijd gebruiken. U wordt van harte uitgenodigd om aan te schuiven aan tafel voor een Adventsmaaltijd. Een gezellige en ongedwongen lunch, zo vlak voor kerstavond. In het morgengebed zullen de stilte en het gebed centraal staan. Velen ervaren de kerstperiode als een hectische tijd, waarin er veel van ons verwacht wordt. Neem even rust en kom op zondagmorgen naar de Lutherse kerk voor een eenvoudige dienst en een voedzame maaltijd!

Tischrede: ‘Aan tafel met Huub Spaan’

Maarten Luther heeft veel aan tafel gezeten met familie, vrienden en studenten. Altijd een vol huis. Zijn Tischreden werden opgeschreven, en beslaan minstens 6 kloeke delen. Ook dit seizoen wordt in de Lutherse kerk weer Tischreden georganiseerd. De eerste Tischrede is met Huub Spaan, pastor van de parochie Pax Christi (Bonaventurakerk in Woerden) en vindt plaats op 10 januari 2018 van 18.30 uur tot 20.00 uur. Onderwerp van dit gesprek is “Pelgrimstochten – op weg naar Pasen". Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de maaltijd en kan via het secretariaat.

Festival of Nine Lessons and Carols

In samenwerking met de Raad van Kerken organiseert de Lutherse gemeente Woerden dit jaar op 17 december 2017 om 18.30 uur in de Petruskerk opnieuw een Festival of Lessons and Carols. Als koor werkt dit jaar het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis mee. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen de Haan. De dienst is (uiteraard) in het Nederlands, zodat wie houdt van de traditionele ‘christmascarols’ naar hartenlust mee kan zingen. Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ werd voor het eerst op kerstavond in het jaar 1918 uitgevoerd door het Kings College in Cambridge.

Leerhuis Bach Cantates

Dit najaar is er weer een serie van drie avonden met ds. Maarten Diepenbroek over Bachcantates. De derde zal plaatsvinden op woensdag 13 december. Het begint om 20.00 uur. Deze keer zal het gaan om Cantate BWV 186: ‘Ärgre dich, o Seele nicht’. Deze cantate is – in 1716 in Weimar – geschreven voor de derde adventszondag, maar we hebben alleen een uitgebreidere versie uit 1723 voor de 7e zondag na Trinitatis. In ieder geval is het weer een cantate met een heel verhaal. Spannend dus… Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel aanbevolen.

Evangelisch-Luthers Dagboek 2017-2018

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2017-2018. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen. Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Een boek dat zeer de moeite waard is!

Activiteitenprogramma 2017 – 2018

Ook dit seizoen bieden wij u weer een veelkleurig palet aan activiteiten aan, die op de een of andere manier een link hebben met het ‘Lutherse’. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen het licht deed zien. 31 oktober 2017 zal het slot zijn van het Reformatiejaar, een jaar waarin wereldwijd aandacht is besteed aan het ontstaan van de hervormingsbeweging rond Luther. Hier vindt u het volledige programma.

"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"

Maarten Luther

Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad. Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een stad met een protestantse gemeente dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Voor hulp daarbij zie kerkpleinwoerden

Programmaboekje

Hier vindt u het programmaboekje met daarin de activiteiten voor het komende seizoen. Het is een breed aanbod geworden. Er zit vast iets tussen dat u zal aanspreken.

 

Audiotour

In september 2015 is Wim van Beek geïnterviewd door RPL Woerden ten behoeve van het programma Woerden Centraal. In twintig minuten wordt u geinformeerd over de rijke geschiedenis van onze Lutherse kerk. U kunt het hier beluisteren, maar ook op uw mobiel tijdens een rondleiding door de kerk.

 

 

"God in de lage landen"

Op zondag 18 november 2012 zond de EO het derde deel uit van de documentaireserie “God in de Lage Landen”. Dit deel gaat over de Reformatie. De uitzending begint in onze Lutherse kerk, de oudste Lutherse schuilkerk van Nederland.