Kerk op Schoot

Op 7 oktober is er in Lutherse kerk een sprankelende, belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze dienst beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders het verhaal van Abraham. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Een speelse viering voor jonge kinderen (groot)ouders kunnen elkaar op een informele manier ontmoeten, zingen, beleven met dominee Beer.  12.00 u. inloop met koffie/thee en om 12.30 u. aanvang dienst.

Kerkkorendag Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

De jaarlijkse Kerkkorendag van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek vindt dit najaar plaats op zaterdag 6 oktober in de Lutherse Kerk in Groningen. In deze kerk (aan de Haddingestraat 23) werd een jaar geleden het voormalige Schnitgerorgel in oude luister hersteld. Aan de kerkkorendag wordt meegewerkt door kinderen van de Jeugdmuziekdagen die dit voorjaar plaatsvond. De muzikale leiding berust bij Els Hermanides en Tymen Jan Bronda, cantor-organist in Groningen.

Activiteitenprogramma 2018 - 2019

Ook dit seizoen bieden wij u weer een veelkleurig palet aan activiteiten aan, die op de een of andere manier een link hebben met het ‘Lutherse’. Een nieuw seizoen vol activiteiten, variërend van Evensong tot catechisatie, een pelgrimage of een ‘Tischrede’, met gezelligheid en verdieping aan tafel. Hier vindt u het volledige programma. Wij wensen u een mooi seizoen vol ontdekkingen en ontmoetingen!

 

NLVB: uitnodiging voor een dag van ontmoeting

Op 29 september a.s. komen oud-katholieke en lutherse vrouwen en hun gasten weer bij elkaar. Deze keer in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa met als thema mienskip (gemeenschap). Gemeenschap is ook het thema van onze ontmoetingsdag. De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging hebben een expositie ingericht met als titel Mienskip door het Lam: utopie of ideaal? De ontmoetingsdag vindt plaats in de Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden. Aanvang 10.00 uur en de dag eindigt om 15.30 uur.

Oude liturgieën

Voor hen die nog een keer een opgenomen dienst willen beluisteren is er tevens de mogelijkheid om de betreffende liturgie erbij te zoeken. Op de website kunt u deze liturgie vinden onder het kopje “diensten” en vervolgens selecteert u Liturgieën. Onder de knop "Liturgie" op de homepage wordt alleen de actuele liturgie weergegeven.

 

 

 

 

Actuele kalender

Bestemming collectes

"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"

Maarten Luther

Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad. Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een stad met een protestantse gemeente dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Voor hulp daarbij zie kerkpleinwoerden

Programmaboekje

Hier vindt u het programmaboekje met daarin de activiteiten voor het komende seizoen. Het is een breed aanbod geworden. Er zit vast iets tussen dat u zal aanspreken.

 

Audiotour

In september 2015 is Wim van Beek geïnterviewd door RPL Woerden ten behoeve van het programma Woerden Centraal. In twintig minuten wordt u geinformeerd over de rijke geschiedenis van onze Lutherse kerk. U kunt het hier beluisteren, maar ook op uw mobiel tijdens een rondleiding door de kerk.

 

 

"God in de lage landen"

Op zondag 18 november 2012 zond de EO het derde deel uit van de documentaireserie “God in de Lage Landen”. Dit deel gaat over de Reformatie. De uitzending begint in onze Lutherse kerk, de oudste Lutherse schuilkerk van Nederland.