Diaconie is zorg dragen voor elkaar. Omzien naar de ander, ver weg én dichtbij. Een mooie, maar soms ook lastige taak voor de hele gemeente. Als diaconie proberen we, samen met de diaconale werkgroep, Deze taak ‘levend’ te houden door er aandacht voor te vragen en concrete activiteiten te organiseren waaraan iedereen kan meedoen.

Wat houdt dat concreet in?

•Wij zoeken projecten uit, in binnen- en buitenland, die de gemeente financieel ondersteunt; ook acute vragen om ondersteuning zijn soms aan de orde.

•Wij organiseren in het najaar een diaconaal project van enkele weken, waaraan tijdens de vieringen – en ook in de kinder- en jeugdkerk - veel aandacht wordt besteed via voorbeden, collectes en informatie over het project

•Wij zijn, samen met de diaconale werkgroep, nauw betrokken bij het organiseren van de startzondag in september en de jaarlijkse oogstdienst

Wij zijn vertegenwoordigd in de diaconale commissie van het plaatselijke Raad van Kerken