Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit onze gemeente en daarbuiten. We noemen het nog altijd catechisatie omdat er iets te leren valt, maar het is zeker niet saai! Centraal staan ontmoeting en gezelligheid. Zo eten we bijna altijd samen.

De ene maand is er ‘gewone’ catechisatie o.l.v. ds. Maarten, die begint om 16.30 uur en duurt tot ongeveer kwart over zes. We eten samen, lezen uit de Bijbel, er is een creatieve verwerking of een spel. Er zijn twee groepen, de jongste groep (tot ongeveer 16 jaar) komt op maandag bij elkaar, de oudste groep (vanaf 16 jaar) op woensdag. De andere maand is er een gezamenlijke activiteit voor alle groepen, waar we telkens iets bijzonders doen. Een excursie, een spel, een film, dit kan van alles zijn. Voor meer informatie over de planning en groepsindeling kun je terecht bij Willemijn Liese.

Ongeveer eens per zes weken komt de 18+ groep samen op zondagmiddag na de dienst. We lunchen samen en gaan in gesprek over geloof en samenleving. Ontspanning en gezelligheid hebben we hoog in het vaandel staan. 

 

Het Luther Jeugdteam bestaat uit: Willemijn Liese, Els van Steenbeek, Gretha Zijlstra en Maarten Diepenbroek.