Voor jongeren van de lutherse gemeente en andere belangstellenden is er catechese. Er zijn 4 groepen, waarvan drie in de leeftijd 12 – 18 jaar en één 18+ groep. De jongste groepen komen op een doordeweekse dag bij elkaar. Om 16.30 uur wordt gestart met een inhoudelijk thema o.l.v. ds. Maarten Diepenbroek. Afgesloten wordt met een maaltijd, voorbereid door de ouders. De 18+ groep komt op zondagmiddag bijeen.

Iedere groep heeft 4x per jaar een eigen bijeenkomst. Daarnaast zijn er vier gezamenlijke activiteiten die door het Luthers Jeugdteam worden georganiseerd, zoals een filmavond, deelname aan Sirkelslag, een diaconaal project en een afsluiting. De 18+ gaat een weekend naar de abdij van Tongerlo (België).

Het Luther Jeugdteam bestaat uit: Willemijn Liese, Els van Steenbeek, Gretha Zijlstra en Maarten Diepenbroek.