Voor de commissie van beheer staat het kerkgebouw centraal. Ze beheert ons monumentale kerkgebouw, in gebruik genomen in 1646, en alles wat er in staat.

Wat is 'beheer'? In het woordenboek vind je daar verschillende betekenissen van. 'Beheer' gaat over zorgen voor de eigendommen van anderen, het gaat ook over het 'exploiteren' van die eigendommen. Onder ''Zorgen voor'' verstaan we: schoonhouden, verzekeren tegen inbraak en brand, zaken die verslijten weer repareren of verven.  ''Exploiteren'' houdt in het verhuren van de verschillende ruimtes, zorgen voor de aankleding van de ruimtes zodat ze aantrekkelijk zijn en blijven voor huurders.
Jaarlijks wordt er gekeken naar de staat van onderhoud, naar verbeteringen, naar opbrengsten uit verhuur, subsidies, etc. De commissie van beheer doet niet alles zelf, maar coördineert ook de verschillende werkzaamheden. Daarnaast willen ze niet alles in dezelfde staat behouden, maar ook bestaande ruimtes nog mooier maken, zodat we met nog meer plezier er gebruik van kunnen maken.

 

Plannen voor de komende tijd:

  • Noodzakelijk buitenschilderwerk
  • 
Procedure brandveiligheid, inclusief installeren brandmeldinstallatie
  • 
Uitvoering geven aan activiteiten als gevolg van de subsidieregeling
  • 
Vaststellen prioriteiten 2015 en volgend

De volgende mensen zitten in de commissie van beheer: Henk Burggraaff (namens de kosters), Leo van den Boogaard, Maarten van Ansenwoude, Jan Vroege en Stans Schumacher (vz CvB)