Waar houdt de liturgiecommissie zich mee bezig? Ze maken voorstellen voor de kerkenraad, bijvoorbeeld als het gaat om bijzondere diensten, de periodes rond Kerst en Pasen en de continuïteit in de zomer. Ze  bespreken ook ontwikkelingen in de Lutherse liturgie en denken na over de beste manier om aanpassingen en veranderingen in de dienst te introduceren.

Een aansprekend resultaat van deze inspanningen was het festival of Lessons en Carols van december 2015. Nu wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het predikantenrooster voor 2017, waarin we graag ruimte bieden aan een aantal studenten van een Theologische Faculteit om ervaring met onze liturgie op te doen en punten voor hun afstuderen te verzamelen, dit onder begeleiding van Jeroen de Haan en Maarten Diepenbroek. Maar de commissie  bereidt  ook diensten voor als een Lauden, een ochtendgebed!

De commissie  kijkt nu al vooruit naar een reprise van het eerder genoemde Festival, maar ze bezint zich ook op een cantatedienst en een dienst naar het model van een Hernhutter zangdienst. Kortom, er staat nog veel afwisselends op het programma! Interesse en ideeën? Neem dan contact op met Maarten van Diggelen.