De cantorij van de Evangelisch-lutherse kerk te Woerden heeft Jeroen de Haan als dirigent, en heeft een bezetting van bassen (4), tenoren (3), alten (4) en sopranen (5). Elke maandagavond, van 20.00-22.00 uur, wordt er gerepeteerd, en voor elke dienst repeteren we 3 à 4 keer. We zingen muziek uit verschillende tijden: van de vroege Renaissance - bijv. Palestrina - tot de tijd van nu - bijv. Willem Vogel, Jeroen de Haan.
 

De sfeer binnen de cantorij is bijzonder goed: we zingen plezierig met elkaar, en proberen graag iets ingewikkelds. Wel streven we ernaar voldoende tijd in te ruimen voor afwerking en stabilisering. We zingen ongeveer 10 keer per jaar in een dienst. Onderdeel van het repetoir kan dan een uitgebreide avondmaals- of doopliturgie zijn, of een motet. Verder geven we traditiegetrouw tijdens de Open Monumentendag in september een concert.

Geïnteresseerd?

Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de cantorij, An Vergouwe.