Bijdragen kerk:

Rekeningnummer NL88ABNA0940145383 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden. Uw giften aan de gemeente zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen omdat de gemeente een ANBI-status heeft. Ook de aankoop van collectebonnen geldt als een gift. Wilt u de kerk een schenking doent (legaat, testament), neemt u dan contact op met Edwin Gordijn, kerkrentmeester.

Bijdragen diaconie:

Rekeningnummer NL98ANBA0940101262 t.n.v. diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden.

Bijdragen cantorij:

Rekeningnummer NL45RABO0308864026 t.n.v. Evangelisch-Lutherse cantorij, Woerden