Wilt u 'De Wachter' in de bus ontvangen meldt u dit dan bij de ledenadministratie: Erik Fledderus. Een abonnement op de Wachter kost € 20,00 per jaar (september t/m augustus). Het abonnementsgeld kunt u overmaken naar rekeningnummer NL88ABNA0940145383 onder vermelding van 'Abonnement De Wachter 2017/2018'