Diaconaal jaarproject

 

Diaconaal Jaarproject
In de vorige Wachter werd u geïnformeerd over de doelen van ons Diaconaal Jaarproject, dat loopt van 24 september tot en met 15 oktober. Omdat het om veel informatie gaat, herhalen we de hoofdlijnen ervan.


Tijdens het diaconaal project in september-oktober 2017 staat Indonesië centraal. We besteden aandacht aan het werk van de Woerdense stichting ' Fosdis', dat een sociale werkplaats voor gehandicapten in Bantul, Yogyakarta heeft opgezet. Daarnaast krijgt de actie Bahu Mem Bahu (schouder aan schouder) een plaats: Luthers Nederland heeft al vanaf 1889 een relatie met de Lutherse Gemeente van Nias en Batu in Indonesië. Nias en de Batu-eilanden liggen voor de kust van Sumatra en horen bij de Indonesische provincie Noord-Sumatra.  De 17.000 lutheranen op Batu vormen 50 kerkgemeenten verspreid over 20 eilanden. Om elkaar te kunnen bereiken voor gemeenteopbouw, het pastoraat en het diaconaat. zijn goede vervoersmiddelen uiterst belangrijk. De kerk op de Batu-eilanden vraagt daarom onze steun bij de aanschaf van twee boten. Deze actie is georganiseerd door onze Lutherse Synode, het Luthers Zendingsgenootschap en de Diaconie van Amsterdam. In het Lutherjaar 2017 wordt op deze wijze concreet uitdrukking gegeven aan onze wereldwijde verbondenheid als lutherse gemeenschap.

Inmiddels heeft de aftrap plaatsgevonden.  Na afloop van de dienst op 24 september heeft mevrouw Betsy van der Weij, voorzitter van de stichting Fosdis, uitleg gegeven over het werk van haar stichting. Ook konden er artikelen gekocht worden, die in de werkplaats in Indonesië gemaakt waren. Ook staat er sinds half september een doos met bestelformulieren voor een spekkoek achter in de kerk. Meer informatie hierover kunt u hieronder lezen.

Hoe gaan we in oktober verder met dit project?
Op zondag 1 oktober wordt de voorbede aan Fosdis opgedragen. Op 8 en 15 oktober kunt u  na afloop van de dienst, tijdens of na de koffie, meespelen met het spel ‘Escaperoom’. Dat is een puzzeltocht voor volwassenen en kinderen in Indonesische stijl. Bij de afsluiting van het project op 15 oktober, komt mevrouw Steffi von Asmuth iets over het werk van de stichting ‘Bahu mem Bahu’ vertellen. De voorbede zal in deze dienst ook aan ‘Bahu mem Bahu’ opgedragen worden. Verder zal de cantorij een Indonesische psalm of kerklied zingen. Op deze zondag komen de jongeren naar de kerk, Ze gaan dan de spekkoeken bezorgen. Mocht deze datum u niet schikken, dan is overleg mogelijk. Na de bezorging komt de jeugd terug in de kerk om mee te spelen met het  Indonesië-puzzelspel ‘Escaperoom’. Gedurende de hele periode van ons jaarproject staat onze bekende glazen box achter in de kerk.

 

 

 

 

Actuele kalender

Geen evenementen

Bestemming collectes

"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"

Maarten Luther

Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad. Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een stad met een protestantse gemeente dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Voor hulp daarbij zie kerkpleinwoerden

Programmaboekje

Hier vindt u het programmaboekje met daarin de activiteiten voor het komende seizoen. Het is een breed aanbod geworden. Er zit vast iets tussen dat u zal aanspreken.

 

Audiotour

In september 2015 is Wim van Beek geïnterviewd door RPL Woerden ten behoeve van het programma Woerden Centraal. In twintig minuten wordt u geinformeerd over de rijke geschiedenis van onze Lutherse kerk. U kunt het hier beluisteren, maar ook op uw mobiel tijdens een rondleiding door de kerk.

 

 

"God in de lage landen"

Op zondag 18 november 2012 zond de EO het derde deel uit van de documentaireserie “God in de Lage Landen”. Dit deel gaat over de Reformatie. De uitzending begint in onze Lutherse kerk, de oudste Lutherse schuilkerk van Nederland.