Activiteitenkalender

Oosters-Orthodoxe Viering

Leiding:           ds. Pieter Masmeijer
Kosten:            geen

Een dienst volgens de Oosters-Orthodoxe liturgie, waaraan wordt meegewerkt door het Tilburgs Byzantijns Koor. In de kerk worden enkele ikonen geplaatst, die bij aanvang van de viering met wierook worden gewijd. In de liturgie is de prachtige Vredeslitanie opgenomen met daarin het (Slavische) Gospodi pomiloei. De gesproken tekst is in het Nederlands. De viering wordt besloten met de zgn. Dringende Litanie met voorbeden en lofprijzingen.

Locatie Lutherse kerk