Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit onze gemeente en daarbuiten. We noemen het nog altijd catechisatie omdat er iets te leren valt, maar het is zeker niet saai! Centraal staan ontmoeting en gezelligheid. Zo eten we bijna altijd samen.

De ‘gewone’ catechisatie o.l.v. ds. Maarten, die is maandelijks op maandagen om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. We eten samen, lezen uit de Bijbel, er is een creatieve verwerking of een spel. We beginnen weer op maandag 16 september!

Ook hebben we regelmatig een gezamenlijke activiteit voor alle groepen, waar we telkens iets bijzonders doen. Een excursie, een spel, een film, dit kan van alles zijn - we doen dan ook wel eens mee met Jong Woerden. Voor meer informatie over de planning en groepsindeling kun je terecht bij Willemijn Liese.

Een aantal keer per jaar weken komt de 18+ groep samen op zondagmiddag in en na de dienst. We lunchen samen en gaan in gesprek over geloof en samenleving. Ontspanning en gezelligheid hebben we hoog in het vaandel staan. Ook gaan we in het voorjaar samen een weekend naar een klooster.

Het Luther Jeugdteam bestaat uit: Willemijn Liese, Els van Steenbeek, Cor Sneep en Maarten Diepenbroek.