Dienstrooster

Brood en Zegen-viering

Iedere laatste maandag van de maand is er om 16.30 uur een Brood en Zegen-viering. Dit is een korte viering van ongeveer een half uur waarin we het avondmaal vieren. Er is een schriftlezing, we zijn stil, er wordt gebeden en er klinkt een lied. De viering wordt afgesloten met een zegen. De nadruk ligt op eenvoud en verstilling. Brood en Zegen is een rustmoment in de week en een gelegenheid op even op te laden. Na de viering kan wie dat wil aanschuiven bij een (eenvoudige) warme maaltijd in de kerk. Dat zal rond ongeveer half zes zijn. U bent van harte uitgenodigd.

Locatie Lutherse kerk