Dienstrooster

Lutherse ochtenddienst - tweede advent

Voorganger: ds. Maarten Diepenbroek / Organist: Jeroen de Haan / Collecte: Kerstactie Raad van Diaconieën

Locatie Lutherse kerk