In principe wordt elke zondagochtend een eredienst gehouden. De aanvangstijd is 10:30 uur, en de ingang van de kerk is aan de Jan de Bakkerstraat 11.

Tijdens deze dienst wordt een lutherse liturgie gevolgd. De viering van het avondmaal gebeurt in een kring in de kerk, waarbij een ieder, groot en klein, wordt uitgenodigd. 

In de zomer vieren we vier weken achterelkaar Lauden in plaats van de reguliere Lutherse ochtenddienst.

De avonddiensten worden gezamenlijk gehouden met de Gereformeerde Kerk van Woerden en de wijken Noord en West van de Hervormde Gemeente. Deze diensten worden in verschillende kerkgebouwen gehouden. De gebruikelijke aanvangstijd van deze diensten is 18:30 uur. Voor verdere informatie verwijzen we u nar de website van Kerkplein Woerden.