ingangDe Lutherse Kerk in Woerden is een schuilkerk van de oudste lutherse gemeente van Nederland en is in 1646 in gebruik genomen. In 1661-1662 werd de kerk vergroot en in 1792 verbouwd.

De kerk ligt in de Jan de Bakkerstraat in Woerden. Vroeger lag de achterzijde van de kerk tegen de stadswal, de ingang was toen via een dwarshuis, dat vroeger via een paadje over de stadswal bereikbaar was. De kerkgangers van deze schuilkerk mochten destijds niet als zodanig herkend worden. In 1661 werd de ingang naar de voorkant verhuisd, aan de St. Annastraat, tegenwoordig Jan de Bakkerstraat.

Van 1982 tot 1984 werden gebouw en interieur ingrijpend gerestaureerd. De preekstoel is van 1673. Achter op het dak bevindt zich de afbeelding van een zwaan, het symbool van de lutherse kerken in Nederland. Binnen bevinden zich het monumentale Bätz-orgel en gebrandschilderde ramen. De kerk is nog volop in gebruik bij de Lutherse Gemeente Woerden.

 

In september 2015 is Wim van Beek geïnterviewd door RPL Woerden ten behoeve van het programma Woerden Centraal. In twintig minuten wordt u geinformeerd over de rijke geschiedenis van onze Lutherse kerk. U kunt het ook beluisteren op uw mobiel tijdens een rondleiding door de kerk.