Activiteitenkalender

Gesprekskring Staatsliedenkwartier / Snel & Polanen
We bespreken het hoofdstuk ‘De farizeeër en de tollenaar’ (pag. 76 e.v.), geschreven door Stephan Sanders, uit het boek ‘Opnieuw gelezen’. Stephan Sanders (1961) is politicoloog, filosoof, schrijver van divers literair en essayistisch werk, columnist voor ‘de Volkskrant’, redacteur van de ‘Groene Amsterdammer’ en radiopresentator bij ‘Human’. Omdat dit de laatste bijeenkomst vóór de zomer is zullen we deze avond vanaf half tien afsluiten met een gezamenlijk drankje.