Activiteitenkalender

Gesprekskring Staatsliedenkwartier / Snel & Polanen

We bespreken het hoofdstuk ‘De zaaier’ (pag. 88 e.v.), geschreven door Ruben van Zwieten, uit het boek ‘Opnieuw gelezen’.