Activiteitenkalender

Lezing SHHV: 17e ds. Haitsmalezing

Leiding: dr. Tjaard Barnard
Kosten: geen

Dr. Tjaard Barnard, remonstrants predikant te Rotterdam en gepromoveerd in de kerkgeschiedenis, zal een lezing houden getiteld: De godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Het afgelopen jaar is herdacht dat in 1618-1619 een grote, Nationale Synode plaatsvond te Dordrecht. Op 13 mei was het precies 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd werd. Wat speelde er toen? In deze lezing wordt uw kennis van deze geschiedenis langs twee lijnen hernieuwd en uitgebreid. Wat speelde er op politiek terrein en wat gebeurde er onder de theologen.

Locatie Lutherse kerk