Activiteitenkalender

Christelijke meditatie-avonden

Leiding: Antoinette van Gurp                                                                                                                                                                                                                                                           Aanmelden: noodzakelijk bij Roodenburg.j@worldonline of tel.nr. 0348-420089/06-14267758                                                                                                                                                        Kosten:  € 50,-- p.p. (bij 6 deelnemers)

Van Oudsher is ook in het Christendom op verschillende manieren gemediteerd. Meditatie geeft rust, aandacht bij het lichaam en het hier en nu en je leert om je hart te openen voor de krachten uit de hemelen en de aarde. Er ontstaat als het ware een ‘ruimte’ voor nieuwe waarnemingen en ervaringen. Daardoor kan de gevoeligheid voor niet makkelijk te benoemen verschijnselen, dus ook religieuze verschijnselen, vergroot worden. Dit helpt bij het beter verstaan van jezelf, anderen en Bijbelverhalen, waardoor je geloof verdiept kan worden.

Antoinette van Gurp is meditatie-docente en geestelijk begeleidster. Zie haar website: www.monnikvanhart.nl U hoeft geen ervaring met meditatie te hebben om deel te kunnen nemen. De financiële bijdrage voor deelnemers is op dit moment € 50,-- voor de vier avonden met een minimaal aantal van 6 deelnemers. Hoe meer deelnemers er zijn, des te lager wordt die bijdrage. Daarom vindt u nog geen bankrekening in deze mededeling. Het definitieve bedrag en de bankrekening volgen later.

Locatie Parochiezaal Bonaventurakerk