Activiteitenkalender

Gesprekskring Staatsliedenkwartier / Snel & Polanen

We bespreken het hoofdstuk ‘Brief aan Matteüs’ (pag. 168 e.v.), geschreven door Anton van Kalmthout, uit het boek ‘Opnieuw gelezen’.