Activiteitenkalender

Start '40 dagen Pelgrimstocht' vanuit diverse startplaatsen (Woerden, Oudewater, Zegveld, Kanis)

Datum:                start Aswoensdag 26 februari 2020 t/m Stille Zaterdag 11 april 2020
Leiding:               pastor Huub Spaan
Plaats:                 diverse startplaatsen, dit wordt bekend gemaakt begin 2020
Tijd:                     9.00 uur
Kosten:               geen


We zijn weer bijeen, aan het begin van deze veertigdagentijd.
Een periode van bezinning en verbondenheid,
Van gebed en een goed gesprek
Tot koffie op elke ontmoetingsplek.

Ook in 2020 zal in het kader van de vastenactie voor de zesde keer een pelgrimstocht georganiseerd worden in de parochie Pax Christi. Pastoor Huub Spaan organiseert in de veertig dagen van de vastentijd elke morgen (behalve zondag) om 9.00 uur een kleine viering die bestaat uit het lezen van het evangelie van de dag, een korte overdenkingstekst, gebed en het zingen van het pelgrimslied. Tijdens het zingen van het pelgrimslied trekt pastor Huub als vast ritueel zijn wandelschoenen aan. In deze veertig dagen van een half uur wandelen per dag bereiden we ons voor op het feest van de Verrijzenis. Iedereen die wil mag meelopen. Mensen die moeilijk lopen worden hierbij geholpen. Na de wandeling drinken we eerst gezamenlijk koffie. Als afsluiting wordt de tekst van de dag uit het Vastenboekje gelezen en tot slot bidden we samen het Onze Vader. Daarna gaat ieder zijns weegs. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie. Dat bedrag wordt gespaard en aan het eind van de pelgrimstocht gedoneerd aan de vastenactie van dat jaar, elk jaar een ander doel.

Locatie Diverse startplaatsen