Jeroen de Haan is sinds 1999 cantor-organist van de lutherse kerk in Woerden en is daarmee tevens de vaste bespeler van het jongste, nog bestaande Bätz-orgel (1846; zie de foto op onze homepage). Naast zijn functie als cantor-organist in onze kerk bekleedt Jeroen de Haan nog diverse andere functies.

Hij is dirigent van het kamerkoor "Sjir Chadasj" in Hazerswoude-dorp. Als docent is hij lid van het docerend en musicerend gezelschap “Cantabilé” in Woerden. Sinds 2008 is hij lid van de "Liturgische Kring". Vanaf 2010 is hij als docent actief bij de cursus kerkmuziek van de Protestantse kerk in Nederland. In de zomer van 2010 maakte hij op het orgel van de St. Nikolai in Halmstad (Zweden) een radio-opname voor de IKON-radio waarbij hij werken van Jaap Dragt speelde. In de zomer van 2011 maakte hij zijn debuut in Stockholm. Sinds 2012 is hij lid van de Commissie Orgelzaken (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN). Op 8 juni 2012 speelde hij in aanwezigheid van - destijds - Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden samen met Sanne Jonker (viool) bij de opening van het nieuwe Moeder-Kindcentrum in het Bronovo-ziekenhuis (Den Haag). In november 2012 maakte hij zijn debuut in Rusland: in de Philharmonie van Kostroma verzorgde hij de ingebruikname van het Van Leeuwen-orgel (1960). Vanuit zijn functie als cantor schrijft Jeroen de Haan liturgische werken voor koor. In samenwerking met ds. Wim van Beek (predikant Lutherse Gemeente in Woerden) verscheen een aantal liederen van zijn hand.In het najaar van 2010 verscheen op zijn eigen label ‘Passo di gallo’ zijn eerste CD met daarop werken van Hollandse componisten. Van deze CD, opgenomen in de Heilige-Pauluskerk te 's-Gravenhage, kunt u hieronder een stuk beluisteren. Het is de Passacaglia over “Aus tiefer Not schrei ich zu Dir” van de Nederlandse componist Willem Mudde (1909 - 1984). Willem Mudde is een van de drijvende krachten achter de vernieuwing van de kerkmuziek in de lutherse kerk in Nederland geweest. Het ligt in de bedoeling dat Jeroen de Haan op zijn eigen label een CD uitbrengt met orgelmuziek van J.S. Bach, opgenomen op ons Bätz-orgel.

Op 3 augustus 2019 werd onze cantor-organist, Jeroen de Haan, geïnterviewd door RPL, de regionale radiozender voor Woerden en omstreken. Jeroen de Haan is inmiddels twintig jaar cantor-organist in de Lutherse Gemeente in Woerden. In deze uitzending geeft hij uitleg over zijn functie als cantor-organist en waarin dit verschilt van een organist in een willekeurige andere kerk. Hij laat het orgel - “mijn kleine Rolls-Royce” - klinken, legt in begrijpelijke termen uit welke registers er zijn (de prestanten en de fluiten) en vertelt over de bijzondere eredienst in onze gemeente. Het audiobestand kunt u hier beluisteren.