PKN Woerden in wording

In 2004 heeft de Kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente, na de leden van de gemeente gehoord te hebben, van harte besloten mee te gaan in de landelijke fusie van de Lutherse Kerk met Hervormde Kerk en de Gereformeerde keren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook de kerkenraden van de plaatselijke Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk van Woerden hebben die keuze gemaakt. Deze besluiten betekenden niet een automatische éénwording van deze kerken in Woerden. Weliswaar behoren alle drie tot die ene Protestantse Kerk in Nederland, hanteren dezelfde kerkorden en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen e.d., maar er zijn verscheidene verschijningsvormen. In het voorjaar van 2019 is het ‘samengaan’-proces verder in gang gezet.

We hebben steeds meer gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we afgelopen jaar samen St. Maarten gevierd. Ook zijn er een aantal websites waar die samenwerking beschreven wordt. Zo is zijn de gezamenlijke activiteiten en o.a. de avonddiensten, te zien op pknwoerden.nl en de werkgroep Geloof en Cultuur. Voor jongeren is op Jongwoerden.nl en de PKN-pioniersplek twintigerswoerden.nl meer te lezen.