Welkom in de Lutherse kerk van Woerden. We zijn een kleine, maar actieve en gastvrije gemeente. De viering op zondagmorgen vormt het hart van onze gemeente. In de kerkdienst is er veel ruimte voor muziek en we zingen graag. De liturgie die we vieren heeft oude papieren en we geven die traditie graag door. Maar we voegen ook ons eigen geluid toe. In de preek proberen we ons geloof in deze tijd handen en voeten te geven. Iedere eerste zondag van maand en op de hoogtijdagen vieren we het avondmaal: Christus die zichzelf aan ons geeft in brood en wijn, Gods liefde voor ons.

Sinds mei 2015 werk ik met veel plezier en toewijding in deze gemeente. Daarvoor werkte ik in Burgh, in Zeeland (op Schouwen). Dat was een Hervormde gemeente. Ik ben dus geen Lutheraan van huis uit, zoals overigens velen in onze gemeente. Eigenlijk is dat heel mooi, want sinds 2004 maken de Lutheranen in Nederland deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een fusie van Gereformeerden, Hervormden en Lutheranen. De kruisbestuiving van tradities vind ik inspirerend.

Wat is nu specifiek Luthers? Voor mij is dat een combinatie van vroomheid en vrolijkheid. We zijn ernstig maar tegelijkertijd ook luchtig in ons geloof. Maarten Luther legde alle nadruk op de genade van God: God die in zijn liefde alleen maar geeft en niet vraagt. Dat geeft een vrijheid waarin ieder mens mag opademen. Ik hoop dat die ruimte ook onze vieringen zichtbaar en voelbaar is.

Ik studeerde theologie in Groningen en Utrecht. Mijn woonplaats is Ede, daar woon ik samen met mijn echtgenoot Theo Pieter, die daar als predikant werkzaam is in de Beatrixkerk. In de kerk in Woerden heb ik een werkkamer, waar ik in de regel op maandag en woensdag te vinden ben. Kom gerust eens langs voor een kennismaking.  Hopelijk tot ziens bij één van onze vieringen of activiteiten.

ds. Maarten Diepenbroek