1)    Naam ANBI: Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden

2)    RSIN/fiscaalnummer: 824115132

3)    Contactgegevens:
Lutherse Gemeente Woerden
Jan de Bakkerstraat 11 - 15
3441 ED Woerden
tel.: 0348-481900
homepage: www.lutherswoerden.nl
diaconie: E-mail


4)    Bestuurssamenstelling: de diaconie bestaat uit twee diakenen en wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een diaconale werkgroep en een administrateur. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. het collecterooster, de begroting en de jaarrekening.

5)    Doelstelling en activiteiten: Diaconie is zorg dragen voor elkaar. Omzien naar de ander, ver weg én dichtbij. De diaconie geeft samen met de diaconale werkgroep invulling aan deze taak door het steunen van projecten in binnen- en buitenland en het zo nodig beantwoorden van acute hulpvragen. Daarnaast wordt ieder najaar een diaconaal project georganiseerd, waarin tijdens de vieringen ook aandacht aan het onderwerp wordt besteed. Verder is de diaconie vertegenwoordigd in de diaconale commissie van de plaatselijke Raad van Kerken en het noodfonds van de kerken en de gemeente Woerden.

6)    Financiële verantwoording: Het resultatenoverzicht ANBI 2022 kunt u hier vinden.