In het ledenregistratie programma (LRP) van de Protestantse Kerk in Nederland worden de persoonsgegevens van de leden bijgehouden. Hierin wordt onderscheid gemaakt in:

  • Belijdende leden
  •  Doopleden
  •  Gastleden (voor hen die geregistreerd staan bij een kerkgenootschap buiten de PKN)
  •  Blijkgevers van verbondenheid (voor hen die geregistreerd staan bij een andere PKN-wijkgemeente)
  •  Meegeregistreerden (familieleden die geen lid zijn van de desbetreffende (wijk)gemeente).

Daarnaast kunt u als belangstellende bij onze gemeente worden geregistreerd. Uw gegevens worden dan niet opgenomen in het LRP, maar u kunt dan bijvoorbeeld wel tegen jaarlijkse betaling de Wachter bezorgd krijgen. Onze ledenadministrateur is Erik Fledderus. Hij houdt het ledenbestand van de Lutherse Gemeente Woerden zo goed mogelijk up-to-date.  Daarom verzoeken wij u vriendelijk hem op de hoogte te stellen bij veranderingen in uw gezinssamenstelling of als u verhuist. Deze gegevens in het ledenbestand zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik.

Wilt u lid of gastlid worden of als belangstellende geregistreerd staan? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat.