De Duitse theoloog en protestant Maarten Luther behoort tot de belangrijkste figuren uit de kerkgeschiedenis. Hij was dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk. Als gevolg van de reformatie bekeert ongeveer de helft van de bevolking van Europa zich in die tijd tot het protestantisme. Maarten Luther kon rake en leerzame uitspraken maken. Hieronder een kleine greep uit de vele uitspraken:


"Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids."


"God tot Vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de hele wereld."


"Voorspoed verbindt meer mensen dan tegenspoed."


"Geloof brengt de mens tot God, liefde brengt Hem tot de mensen."


"Men moet de Christenen leren dat de aankoop van aflaten een vrijwillige zaak is, niet een noodzaak."


"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten."


"De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan, en voor de gelovigen een stok om mee te gaan."


"God schrijft het Evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook in de bomen, en in de bloemen en in de lucht en de sterren"


"Ik zou willen dat men over mijn naam zweeg en zich niet Lutheraan maar Christen noemt. Wat is Luther? De waarheid is toch niet van mij! En ik ben ook voor niemand gekruisigd. Hoe zou ik, arme stinkende madenzak er dan toe komen dat de kinderen van Christus zich naar mijn naam zouden noemen?"