Er worden vier huiskamer-gesprekken georganiseerd, om met Hester – en wellicht ook met elkaar – nader kennis te maken.

Als u bij één van de momenten aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan aanmelden bij dominee Hester Radstake via dit contactformulier?
 
22 juni om 10.30 uur    Zegveld (bij Ank van Rijswijk)
29 juni om 15.00 uur    Linschoten (bij Joke Ruppert)
4 juli om 20.00 uur       Woerden (bij Ellen Gol)
13 juli om 20.00 uur     Woerden (bij Maarten van Ansenwoude) 

Mocht er heel veel belangstelling zijn, dan komt er wellicht een extra moment. Er kan eventueel voor vervoer gezorgd worden. Mochten er op één van de momenten mensen willen komen die afhankelijk zijn van een rolstoel, terwijl het huis waar we te gast zijn daarvoor niet geschikt blijkt, gaan we kijken of we een andere locatie kunnen bedenken.