Op donderdag 26 oktober is Jos Ossewaarde te gast bij de eerste Tischrede van dit seizoen.

Hij is zeer thuis in religieuze kunst en kan daar heel boeiend over vertellen. Hij gaat vertellen over de betekenis van apocriefe verhalen op afbeeldingen rond kerst. Aanvang maaltijd 18.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn zij die niet in de gelegenheid waren mee te eten, maar wél in het verhaal geïnteresseerd zijn, welkom. Er is dan koffie en thee en om 19.30 uur begint Jos Ossewaarde met zijn verhaal. U bent van harte welkom! Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de activiteitencommissie.