Koffie met noten is een - zo lijkt het – onverwoestbare formule. Elke eerste woensdag van de maand, van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Er worden liederen gezongen, bekende en soms ook heel onbekende. Zo nu en dan is het goed dat er iets rond een lied wordt verteld. Soms is het wel even oefenen om de slag goed te pakken te krijgen. En vooral: de gesprekken die rond de gezongen liederen ontstaan.... Soms zijn reacties heel persoonlijk, en heel indringend, en op een ander moment is het weer een vrolijke boel rond wat wordt te berde gebracht.

Voor gespreksleiding én ook voor goede ondersteuning op muzikaal gebied wordt steeds gezorgd. Een flinke groep mensen – uit de Lutherse gemeente én van daarbuiten! - vormt de ‘vaste kern’ van de aanwezigen. Nieuwe gezichten zijn tegelijk zéér welkom.

Welke accenten er deze keer worden gelegd, laat u maar verrassen!

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur beginnen we en met ergens een 'break' voor nog een kopje koffie gaan we door tot rond half twaalf.