De Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden wil een ‘veilige kerk’ zijn.

Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente op een integere manier hun positie vervullen. De Kerkenraad heeft daarvoor een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid opgesteld, waarbij omgangsregels zijn opgesteld voor mensen die werken in het pastoraat en mensen die werken in het jeugdwerk. Daarnaast zijn voor alle protestantse gemeenten in Woerden gezamenlijk twee vertrouwenspersonen aangesteld. Wij sluiten daarbij aan bij het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden heeft omgangsregels opgesteld voor:                                                                            

  • vrijwilligers en ambtsdrager die werken in het pastoraat
  • werkers in het jeugdwerk

Het uitgangspunt voor de omgangsregels voor de mensen die werken in het pastoraat is gebaseerd op Bijbelse waarden; respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgaan met elkaar. Het is een hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. Zie hiervoor: omgangsregels pastoraat. Merk op dat predikanten en kerkelijk werkers zijn gehouden aan hun belofte bij de bevestiging en aan hen wordt een VOG gevraagd als zij verbonden worden of in dienst treden bij de gemeente. Bovendien zullen hier aanvullende regels voor worden opgenomen in de Kerkorde.

Ook met betrekking tot betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kinderen en jongeren hebben we omgangsregels opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat zij in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Zie hiervoor: omgangsregels jeugdwerk.

Samen met de andere protestantse gemeenten in Woerden heeft de Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden twee vertrouwenspersonen aangesteld.

 

Vertrouwenspersonen

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je je niet veilig voelt in de gemeente. Bijvoorbeeld door een van deze drie onderwerpen:

  • grensoverschrijdend gedrag van iemand met een taak in de kerk. Dat kan een predikant of kerkenraadslid zijn, maar ook   leiders van het jeugdwerk of iemand anders met een taak in de gemeente
  • discriminatie
  • pesten

Denk je dat dit speelt in de gemeente of heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Hun gegevens vind je onderaan deze pagina.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Het belangrijkste dat een vertrouwenspersoon doet als je contact met hem of haar zoekt is naast je staan. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast helpen met gesprekken die je met iemand hebt, het gesprek voor je aangaan, of je bijstaan in het doen van aangifte.
En heel belangrijk: bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig, je kunt op hem of haar vertrouwen. Alleen met jouw toestemming wordt er iets gerapporteerd aan een ander.

Wat is een vertrouwenspersoon níet?
Een vertrouwenspersoon is geen therapeut of een mediator. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet onderzoeken of je melding of je vermoeden klopt. Hij of zij doet dus niet aan waarheidsvinding. Ook is een vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ conflicten.

Wat doet een vertrouwenspersoon nog meer?
Ook als er geen meldingen vanuit de gemeente zijn, doen vertrouwenspersonen hun werk. Ze vragen aandacht voor het voorkomen van misbruik in de gemeente. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kerkenraad dit onderwerp een plaats geeft in haar beleid én dat het beleid goed wordt uitgevoerd.
  
Waarom zijn er vertrouwenspersonen?
Het is een besluit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat per gemeente of per ring van gemeenten een gekwalificeerde vertrouwenspersoon moet worden aangesteld.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?
Er zijn twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen: Margriet van der Kooi en Wim Koerselman.
Deze vertrouwenspersonen zijn vertrouwenspersoon voor alle Protestantse Gemeenten in Woerden: de Hervormde Gemeente Woerden, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden.

 

De vertrouwenspersonen stellen zich voor:

Margriet van der Kooi

In 1986 nam ik vanuit Amsterdam, waar ik in een wijk en een paar ziekenhuizen gewerkt had, een beroep naar Woerden aan. Ik zou als bevestigd predikant, dus met een kerkelijk mandaat in het Hofpoort Ziekenhuis  gaan werken als geestelijk verzorger. Die verbinding met de plaatselijke gemeente heb ik altijd erg belangrijk en fijn gevonden. Om die reden hebt u mij doorheen de jaren op de verschillende kansels van de kerken in Woerden gezien – Opstandingskerk, Kruiskerk, Petruskerk, Maranathakerk, de Lutherse kerk en de Bonaventurakerk. De mooiste baan in het ziekenhuis had ik – een Huis van Barmhartigheid en vertrouwen. Het ziekenhuis heb ik sinds mijn emeritaat ingewisseld voor het Daan Theeuwes Centrum, gesitueerd in en schuin tegenover het oude ziekenhuis. Ik ben zogezegd `van Woerden'. Het is een eer om als vertrouwenspersoon verbonden te blijven met `mijn’ kerk(en) en de mensen die daarbij horen. Ik ben per mail en telefoon bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0619075953

 

Wim Koerselman

Sinds juli 2016 woon ik samen met mijn vrouw in Woerden. Zomer 2016 ging ik namelijk met emeritaat. In 1978 begon ik als predikant in Suameer, een dorpje in Friesland. Mijn vijfde en laatste gemeente was Rotterdam-Overschie. Het bevalt me prima nu gewoon gemeentelid te zijn en net als vele anderen vrijwilligerswerk in en buiten de kerk te doen. Ook ga ik zondags regelmatig in kerkdiensten voor. Als vertrouwenspersoon wil ik waar nodig  u graag helpen en terzijde staan. U kunt mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen 0348 508140.