Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. Daarom is er ieder jaar een actie ‘Kerkbalans’. Het geld dat hierbij wordt toegezegd, is in zijn geheel bestemd voor de eigen gemeente en is daarom een van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze gemeente. Het salaris van onze predikant en cantor-organist, de catechisaties, de bijzondere vieringen, het onderhoud van ons mooie maar onderhoudsgevoelige gebouw, de verwarming, de verlichting: het gaat om al die kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

 

'Abonnement ‘De Wachter’

Wilt u 'De Wachter' in de bus ontvangen meldt u dit dan bij Erik Fledderus. Een abonnement op de Wachter kost € 20,00 per jaar (september t/m augustus). Het abonnementsgeld kunt u overmaken naar rekeningnummer NL88ABNA0940145383 onder vermelding van 'Abonnement De Wachter'

 

Rekeningnummers

  • Kerk: NL88ABNA0940145383 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden.
  • Diaconie: NL98ABNA0940101262 t.n.v. diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden.
  • Cantorij: NL45RABO0308864026 t.n.v. Evangelisch-Lutherse cantorij, Woerden