Lezing "500 jaar Reformatie"

Dr. Sabine Hiebsch vervult de W.J. Kooiman – J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar onderzoek plaats zij Luther in de bredere context van de hervormingsbewegingen. Een belangrijk aspect in haar werk is de dialoog met de verschillende gereformeerde tradities in Nederland. Haar lezing heeft als titel ‘Maarten Luther en de Reformatie: van kritiek in Wittenberg tot internationale beweging’. Een interessante lezing voor wie meer wil weten over Luther en zijn theologie. De lezing wordt gehouden op 28 maart 2017 om 20.00 uur.

Workshop ‘Kleuren van de hemel, droom of werkelijkheid’

Voor de expositie van Irene Keyzer en Irene Smienk was tijdens het Feest van Geest veel belangstelling. Naar aanleiding hiervan hebben wij hen gevraagd een workshop te organiseren in de Lutherse kerk. Het is de bedoeling dat je experimenteel gaat tekenen/ schilderen op papier en doek. Beelden die vanzelf te voorschijn komen. Jezelf ontdekken in kunstzinnig werk. Niet resultaat gericht, de tijd nemen om je persoonlijke verhaal onderzoeken. We laten ons inspireren door beelden uit de kunstgeschiedenis die een verbinding aangaan met dit thema, bijvoorbeeld het werk van Marc Chagall. De workshop wordt gehouden op zaterdag 11 maart van 13.00 - 15.00 uur.

Leerhuis Bachcantates

De muziek van J.S. Bach (1685-1750) staat voor velen gelijk aan een religieuze ervaring. Bach wordt ook wel de vijfde evangelist genoemd. Wat maakt zijn muziek zo bijzonder? Hoe ging Bach te werk? Welke rol speelde zijn muziek in de Lutherse liturgie van zijn tijd? In dit leerhuis beluisteren we de cantates ‘en detail’ en laten we ons meevoeren door Bachs bijzondere muzikale taal. Dit seizoen beluisteren we cantates die van Pasen tot Pinksteren gaan. Feestelijke muziek dus. Iedereen is van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet nodig. Dinsdag 7 maart 2017 (BWV 4) Dinsdag 4 april 2017 (BWV 108) Dinsdag 2 mei 2017 (BWV 172)

Vesper op Aswoensdag

Op woensdag 1 maart (Aswoensdag) begint de veertigdagentijd. Er zal die avond ook een viering zijn in onze kerk. De buxustakjes die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgedeeld, worden verbrand voor het maken van het askruisje. De as symboliseert de vergankelijkheid van de mens, maar ook de levenskracht van Gods Geest. Ons leven wordt opnieuw herschapen uit stof en as. De viering op Aswoensdag begint om 19.30 uur.

Lees meer...

Oecumenische avondgebeden

Ook dit jaar zullen er op de vrijdagavonden in de veertigdagentijd weer oecumenische avondgebeden plaatsvinden in de Lutherse Kerk. Een kleine werkgroep ‘vieringen’, met mensen uit de verschillende kerken, zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering. Dit jaar is als thema gekozen: ‘tegendraads’. De rode draad wordt gevormd door een reeks teksten van Huub Oosterhuis over Bijbelse figuren en Bijbelse verhalen. Die teksten zijn inderdaad ‘tegendraads’, in die zin dat ze voortdurend tegen de draad van het al te burgerlijke, al te vanzelfsprekende ingaan. Het eerste avondgebed vindt plaats op vrijdag 3 maart. De aanvangstijd is steeds 19.30 uur. 

Lees meer...

Download gratis de Kerk in Actie app

De app bevat inspirerende teksten rond de veertigdagentijd. Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Vanaf 1 maart vindt u alle informatie in de app omtrent de 40dagentijd. Download de app hier gratis via Google Play en de App Store.

Verslag Sirkelslag 2017

Vrijdagavond 3 februari 2017, klokslag 19.30 uur, startten zo’n 400 jeugdgroepen in heel Nederland met het online-spel: Sirkelslag. Het thema voor dit jaar was: Sterk en Dapper! Uit onze kerk deden 12 jongeren van de 3 catechisatiegroepen mee, onder begeleiding van Maarten Diepenbroek, Jan Smith, Willemijn Liese en Els van Steenbeek. Op de Sirkelslag-dvd, die elke deelnemende groep in Nederland toegezonden had gekregen, legde Klaas van Kruistum de bedoeling van het spel uit: in 6 opdrachten snel zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. De dvd telde telkens de toegemeten tijd af, dus het was snelle actie geblazen.

Lees meer...

Musical “Ik verbind je door” 11-12 Maart

Sinds september is een grote groep mensen van jong tot oud bezig met het instuderen van de musical “Ik verbind je door”. In een wereld waar de verbinding tussen mensen soms ver te zoeken is, proberen we een tegengeluid te laten horen. Ervaringen waar je beter van wordt of waardoor je je beter voelt, geef je door en houd je niet voor jezelf. Dat hoeven niet altijd grote dingen te zijn, maar aandacht of begrip voor elkaar, een bemoedigend woord, een gebaar kan al voldoende zijn. Dat is kort gezegd de thematiek van de musical. We gebruiken daarvoor de verhalen van de schenker en de bakker in Egypte, van een verlamde vrouw en van Eliëzer die een vrouw voor Isaak zoekt.

Lees meer...

Zangavond 

Een groep enthousiaste zangers komt op maandagavond 13 maart bijeen in de Opstandingskerk om opnieuw kennis te maken met zo’n 15 nieuwe liederen uit het nieuwe Liedboek. Ook u bent daar welkom. In het vorige seizoen was er ook al gelegenheid uit het nieuwe Liedboek te zingen. Die kennismaking willen we voortzetten met deze zangavond. Hij begint om 20:00 uur en eindigt rond 22:00 uur. De leiding is in handen van Wiebe Tilstra en Hans van Vliet zorgt voor de begeleiding.

Lees meer...

Huiskamergesprekken Snel & Polanen en Waterrijk 2017

Het is inmiddels een jarenlange goede traditie geworden om elkaar als christenen (uit verschillende kerken) in de wijk te ontmoeten. We doen dit in groepen die in een huiskamer passen (ca 10 personen). Een gemêleerd gezelschap en steeds weer een prachtige ervaring van verbondenheid! Een mooie gelegenheid om elkaar rondom het Woord (verder) te leren kennen èn helemaal passend bij de uitnodiging die doorklinkt in het (jaar) thema:   ‘DEEL JE LEVEN’.

Lees meer...

Informatie 500 jaar Reformatie

Niet alleen in Woerden maar in heel (luthers) Nederland (en daarbuiten) wordt ruim aandacht besteed aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. Alle activiteiten, artikelen en nieuwsberichten ten aanzien van het reformatiejaar zijn op onze website te vinden onder de afbeelding "500 Reformatie" aan de rechterkant van de homepage. In de bovenbalk onder het kopje "500 JAAR REFO"  kunt u ook terecht voor alle informatie.

 

 

Actuele kalender

zo 26 feb - 10:30
Lutherse ochtenddienst
zo 26 feb - 14:00
Ontmoetingsmiddag statushouders
zo 26 feb - 18:30
PKN avonddienst
di 28 feb - 09:15
Geef kleur aan je leven
wo 01 mrt - 10:00
Koffie met noten
wo 01 mrt - 19:30
Lutherse avonddienst - Aswoensdag
do 02 mrt - 20:00
Dichter bij de Schriften

"Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten"

Maarten Luther

Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad. Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een stad met een protestantse gemeente dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Voor hulp daarbij zie kerkpleinwoerden

Programmaboekje

Hier vindt u het programmaboekje met daarin de activiteiten voor het komende seizoen. Het is een breed aanbod geworden. Er zit vast iets tussen dat u zal aanspreken.

 

Audiotour


In september 2015 is Wim van Beek geïnterviewd door RPL Woerden ten behoeve van het programma Woerden Centraal. In twintig minuten wordt u geinformeerd over de rijke geschiedenis van onze Lutherse kerk. U kunt het hier beluisteren, maar ook op uw mobiel tijdens een rondleiding door de kerk.

 

 

"God in de lage landen"


Op zondag 18 november 2012 zond de EO het derde deel uit van de documentaireserie “God in de Lage Landen”. Dit deel gaat over de Reformatie. De uitzending begint in onze Lutherse kerk, de oudste Lutherse schuilkerk van Nederland.